Monthly Archives: October 2004

Zijn wij burgers of slechts debiteuren? That is the question.

Natuurlijk moet er bezuinigd worden, natuurlijk moeten zorg- en sociale zekerheidsstelsels worden herzien met het oog op de vergrijzing. Maar als je dat dan doet, doe het dan alsjeblieft wel volgens het principe ‘de sterkste schouders dragen de zwaarste lasten’. Ik … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment