De kunst van studeren

In december 2003 schreef ik vanuit mijn functie als hoofdredacteur van Trio, het magazine van de Faculteit der Sociale Wetenschappen van de Erasmus Universiteit, een artikel over de kunst van het studeren. Ik deed in dat artikel mijn beklag over het gebrek aan diepgang en het teveel aan herhaling in de opleiding bestuurskunde. De onevenredige verdeling tussen aandacht voor onderwijs en onderzoek van de universiteit is hier wellicht deels debet aan, zo redeneerde ik. Ik probeerde daarom de verschillen te duiden tussen de belangen van docenten en studenten, daarbij opmerkend dat de verwachtingspatronen van beide groeperingen wellicht een beetje bijgesteld moeten worden.

Afijn, dit artikel staat nu ook hier.

Het leuke is, dat ik nu bezig ben met een essay over ‘bestuurskunde in de praktijk’. Daarin probeer ik uiteen te zetten welk nut bestuurskunde mij nu oplevert in de dagelijkse praktijk, hetgeen ik illustreer aan de hand van een casus waar ik zelf nog middenin zit. Eventuele verschillen in mijn opvattingen in vergelijking met december 2003 zullen hier binnenkort ook te lezen zijn…

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*