Biden’s inauguratiespeech: America united?

Morgenmiddag om 15:40 uur zit ik even op Radio 1, om iets te vertellen over een historische inauguratie naar keuze. Ik heb het alvast even op een rijtje gezet: het zal gaan over de vergelijking van de ‘slogan’speech van John F. Kennedy met de speeches van Obama, Trump en woensdag Biden.

Op 20 januari 1961 (precies 60 jaar geleden dus woensdag als Biden wordt geïnaugureerd) gaf Kennedy zijn inauguratiespeech. Die bevat maar liefst drie passages die veel mensen vandaag de dag nóg weten/herkennen:

  • Over buitenlands beleid: ‘Let every nation know, whether it wishes us well or ill, that we shall pay any price, bear any burden, meet any hardship, support any friend, oppose any foe, in order to assure the survival and the success of liberty.’
  • En: ‘Let us never negotiate out of fear. But let us never fear to negotiate.’
  • Over het feit dat Amerika ‘freedom’ in de wereld verdedigt en daar een voorbeeldrol in kan en moet spelen: ‘And so, my fellow Americans: ask not what your country can do for you–ask what you can do for your country.’

Nee, dan Obama, die op 20 januari 2009 zijn eerste inauguratiespeech afleverde. Alles ging over ’samen’ en ‘gedeelde verantwoordelijkheid’:

  • Samen: ‘Together, we discovered that a free market only thrives when there are rules to ensure competition and fair play.’   ‘Together, we resolved that a great nation must care for the vulnerable, and protect its people from life’s worst hazards and misfortune.’
  • Nog meer samen: ‘For the American people can no more meet the demands of today’s world by acting alone than American soldiers could have met the forces of fascism or communism with muskets and militias.  No single person can train all the math and science teachers we’ll need to equip our children for the future, or build the roads and networks and research labs that will bring new jobs and businesses to our shores.  Now, more than ever, we must do these things together, as one nation and one people.’
  • En nóg meer samen: ‘My fellow Americans, we are made for this moment, and we will seize it — so long as we seize it together.’
  • En: het wordt vet moeilijk, dus: ‘With common effort and common purpose, with passion and dedication, let us answer the call of history and carry into an uncertain future that precious light of freedom.’

En daarmee beëindigde Obama zijn speech. Waaruit dus verder geen enkele zin bleef hangen. Dat was een bewuste keus: hij wílde dat er niet een simpele slogan over zou blijven, waardoor het er bij wijze van spreken op zou lijken alsof met één simpele boodschap alles in Amerika wel goed zou komen. Nee, zijn verhaal was er een van gedeelde verantwoordelijkheid, van samen doen en van een lange, ingewikkelde reis. Daar pasten geen slogans bij. Ook niet bij zijn tweede inauguratie, vier jaar later. Dat was dus een grote tegenstelling met zijn campagne, waarvan zelfs jongeren nu nog weten dat de slogans ‘Hope’, ‘Change’ en ‘Yes we can’ waren.

Trump leverde op 20 januari 2017 zijn inauguratiespeech af. Daar zaten wel twee slogans in die zijn blijven hangen: ‘America First’ en ‘Make America Great Again’. Je kunt van Trump denken wat je wilt, maar hij is wel consistent in zijn boodschappen. Hij ging met name met die tweede ook zijn campagne voor het afgelopen jaar in.

De speech van Biden, zoals gebruikelijk dus op 20 januari, zal als thema ‘America united hebben’. Hij zal het vrijwel zeker gaan hebben over de vragen: ‘hoe gaan we pandemie tackelen, hoe gaan we de economie herbouwen, hoe gaan we polarisatie stoppen (ook qua racisme) en healing starten?’ Kortom: een beetje een vervolg op Obama. Verwacht niet per se slogans, maar ik sluit het ook niet helemaal uit.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*