De Tijd, 26 sep 2008: Eerste presidentieel debat kan kantelmoment zijn

Nederlandse Kirsten Verdel helpt Obama bij intense voorbereiding van drie debatten

“Eerste presidentieel debat kan kantelmoment zijn'

De reeks presidentiële debatten die normaal gezien vanavond op gang wordt geschoten, is een van de belangrijkste momenten in de verkiezingscampagne. Beide kandidaten bereiden zich intens voor op de confrontatie. Een heel team medewerkers staat paraat om nog tijdens het debat de media te bestoken met opmerkingen. De Nederlandse Kirsten Verdel is een van hen.

Van onze correspondent in New York

Verdel werkt al sinds juni in het zenuwcentrum van de campagne van de Democratische presidentskandidaat Barack Obama. Als lid van het “onderzoek'-team is Verdel onder andere verantwoordelijk voor het uitsturen van snelle reacties op alles wat ter sprake komt in de campagne. Verdel houdt zich ook bezig met de presidentiële debatten, die enorm grondig voorbereid worden.

De financiële crisis en de verrassende mededeling woensdag van de Republikein John McCain om zijn campagne tijdelijk op te schorten en het eerste debat uit te stellen, stuurde de voorbereiding van Obama grondig in de war. Obama had zich sinds dinsdag teruggetrokken in Florida om met zijn medewerkers het voor vrijdagavond geplande debat voor te bereiden. Het lijkt erop dat het debat in Mississippi alsnog door zal gaan, maar Obama moest donderdag wel naar Washington komen om zich over de financiële crisis te buigen.

Dat presidentiële debatten een impact kunnen hebben op de verkiezingsrace, bewees John F. Kennedy door in 1960 tijdens het eerste debat een zelfverzekerde indruk te geven, terwijl zijn tegenstander Richard Nixon ongeduldig en vermoeid overkwam. Vooral het eerste debat wordt traditioneel druk bekeken. Gezien de enorme publieke aandacht voor de voorbije nationale conventies en de financiële crisis, is de verwachting dat het eerste van de drie debatten dit jaar veel kijkers zal lokken. “Het eerste debat wordt beschouwd als een mogelijk kantelmoment. Veel Amerikanen schakelen dan voor het eerst in op de verkiezingen. Na een debat zie je soms grote wijzigingen in de peilingen', vertelt Verdel.

De voorbereiding van de kandidaten is navenant. De Obama-campagne laat weinig aan het toeval over, getuigt Verdel. “De voorbije weken hebben teams van drie tot vier mensen voor elk thema alle mogelijke informatie verzameld over standpunten en stemmingen van McCain en Obama. De belangrijkste aanvals- en verdedigingspunten worden dan per thema samengevat op een of twee blaadjes papier. Daarnaast krijgt Obama ook training in de geplande debatformule. De Democratische advocaat Greg Craig speelt daarbij de rol van McCain. Hij probeert Obama uit de tent te lokken en te betrappen op onhandige uitspraken', aldus Verdel. Medewerkers hebben alle debatten van McCain tijdens de voorverkiezingen bestudeerd, waarbij onder andere gezocht werd naar momenten waar de temperamentvolle McCain kwaad dreigt te worden.

McCain wordt gezien als een goede debater die de confrontatie niet schuwt en met een grijns zijn tegenstander kan afmaken. Hij is het meest op zijn gemak als het debat over buitenlands beleid en veiligheid gaat, het thema van het eerste debat. McCain spreekt ook gewone taal. Obama's probleem is dat hij soms intellectueel en belerend overkomt en moeite heeft om een beknopt antwoord te geven. Daar wordt volgens medewerkers aan gewerkt. Waarnemers stellen dat Obama vooruitgang heeft geboekt tijdens de vele debatten in de voorverkiezingen. Op de dag van het debat staat een team van 50 medewerkers paraat om “last minute' informatieverzoeken van Obama in te willigen, zegt Verdel. “Ook tijdens het debat zelf zijn we actief. We knippen opvallende fragmenten uit het debat en zetten die met de nodige titels onmiddellijk op de internetsite YouTube. Voorts sturen we onmiddellijke reacties op uitspraken uit het debat naar de media. Volgens de verwachting zullen we de hele nacht doorwerken tot de volgende middag', aldus Verdel.

This entry was posted in In de media, Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*