Kabelkranten Dordrecht e.o.

Van Rotterdam naar het Witte Huis (1).

Perfectere timing had de bourgondisch getinte uitgever Kees de Bakker van Conserve voor de presentatie van zijn boreling niet kunnen bedenken, want een dag voor de inauguratie van Barack Obama in Washington was daar in de Burgerzaal van het Stadhuis van Rotterdam de sprankelende bestuurskundige, politica en campagnestrateeg Kirsten Verdel, Deze vrouw van dertig lentes reikte daar de eerste vier exemplaren uit  van haar relaas ‘Van Rotterdam naar het Witte Huis.

*

 

Betere locatie had De Bakker ook niet kunnen verzinnen, Kirsten Verdel studeerde immers in de Maasstad, woont er nu en leidde  vier jaar na de victorie van Fortuyn in 2006 de campagne die  Peter van Heemst met de zijnen weer terug op het pluche van de collegezetels bracht. Zij onderscheidde zich ook bij de recente landelijke en provinciale  PVDA- verkiezingscampagnes en manoeuvreerde Klaas de Vries via een bliksemactie op een verkiesbare plek voor de Eerste Kamer.

*

Zelf stond Kirsten in 2006 voor de PVDA voor de Tweede Kamer- verkiezingen op plaats 58: een verkiesbare stek want Jelte van Nieuwenhoven die de lijst opstelde rekende op 61. Het zit er echter dik in dat Kirsten bij de volgende verkiezingen in Den Haag arriveer, want zij is zeer gedreven in haar strijd tegen onrecht. Zij heeft de drive om iets te doen in de politiek, want daarin wordt er niet alleen over problemen geschreven, maar er worden ook beslissingen genomen.

*

Kirsten raakte ook verzeild in China, Sierra Leone en Canada en belandde als eerste buitenlander ooit op het landelijk hoofdkantoor in Washington DC in een presidentiële campagne, vandaar de ondertitel van haar ‘Van Rotterdam naar het Witte Huis’:  ‘In het hart van Obama’s campagne’. Kirsten overhandigde met verve de eerste vier exemplaren van haar bij voorbaat onverbiddelijke bestseller, die een mix is van een persoonlijk en politiek levensverhaal.

*

Een meer  symbolische geste had zij niet kunnen verrichten. Haar vader en moeder uit Roelofsarendsveen, haar mentor van  het Bonaventuracollege uit Leiden  Jan van der Westen, haar leider uit Rotterdam Peter van Heemst en haar op weg naar Brussel zijnde voorman Wouter Bos kregen haar boek in de Burgerzaal. Waar ergens de letters S. P. Q. R. prijken, die staan voor Senatus Populusque Romanus, De Senaat en het Volk van Rome, het insigne van het Romeinse Rijk.

 

Van Rotterdam naar het Witte Huis (2).

Die middag van 19 januari vlinderden lovende woorden door de sfeer- en stijlvolle Rotterdamse zaal van 32 meter lang en 14,50 hoog met zijn concertorgel op galerij, mahoniehouten lambriseringen, bronzen kandelabers en luchters, wandschilderingen van Johan Thorn Prikker, marmeren schouw en Jugendstil klok. Zo zei Verdel dat ze heel blij was met de schare van tweehonderd die bij de presentie present was. Zo meldde Van Heemst dat hij Kirstens prachtige boek gelezen had,

*

In één ruk omdat het vol vaart, heel direct, ontroerend, informatief en beeldend is. Peter had slechts één aanmerking op het werk: een zin moet er bij de volgende druk, die er zeker zal komen,  uit. In haar Voorwoord schrijft Kirsten immers ‘Je kunt dan eventueel deel 2 ‘Rotterdam en verder’ overslaan en meteen doorbladeren naar deel 3 ‘De voorverkiezingen’. Ik vermeld hierbij volledigheidshalve dat deel 1 en deel 4 ‘Inleiding’ en ‘Naar het Witte Huis’ heten.

*

Zo had vice-premier Bos het over ‘een bijzonder boek van een bijzondere vrouw over een bijzondere campagne van een bijzondere president’. En maakte kenbaar dat ook hij door Obama geïnspireerd wordt. Die zei toen de olieprijzen omhoog gingen dat wij daaraan  aan moeten wennen en naar andere energiebronnen moeten zoeken,  benoemde  expliciet de rassenproblematiek,  was heel consistent door steeds hetzelfde te zeggen, deed bijna niet aan ‘dirty campaigning’.

*

Ook waardeert Bos in Obama dat die zoveel vrijwilligers uit alle lagen van de bevolking weet te mobiliseren. Nadat hij ‘Van Rotterdam naar het Witte Huis’   een leerzaam, leesbaar en leuk genoemd  had, riep hij Kirsten op, nu voor haar de Obama- campagne erop zit, een andere uitdaging aan te gaan: de club aan de overkant Feyenoord omhoog stoten in de vaart der volkeren.. Op haar beurt  adviseerde Kirsten Wouter t. a. v crisis.: er is genoeg gedweild, nu nog de kraan dicht. 

*

Verdel riep Bos ook op om net als Olof Palme te durven dromen en voor een vergezicht te zorgen. Zij memoreerde ook dat haar grote held Robert F. Kennedy is, die voor de allerarmsten opkwam. Vandaar haar motto: ‘Each time a man stands up for an ideal, or acts to improve the lot of others, or strikes out against injustice, he sends forth an tiny ripple of hope.’ Jan Pronk stimuleerde Kirsten  tot het schrijven van haar intrigerende ervaringen en legde de las met Kees de Bakker. Uiteraard maak ik met u nog een tocht door haar ‘Van Rotterdam tot het Witte Huis.’

 

This entry was posted in In de media, Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*