Kerstblog: Help het weeshuis in Houma door 2007!

Kortom, een fantastisch resultaat! Maar we zijn er nog niet. De kinderen krijgen nog steeds geen onderwijs, het eten laat nog te wensen over en er zijn nog meer kinderen die geopereerd moeten worden. Het weeshuis heeft jaarlijks zo’n 20.000 euro nodig om de kinderen een menswaardig bestaan te kunnen bieden. Met veel kunst- en vliegwerk zijn ze in staat om zelf ongeveer 10.000 euro op te halen. De rest moet van buitenaf komen, van mensen zoals wij. In mei 2007 ga ik terug naar Houma. Het is mijn bedoeling om weer zoveel mogelijk geld mee te nemen zodat ze ook heel 2007 goed door kunnen komen.

Ik wil jullie daarom oproepen om een bijdrage te leveren, zodat we de basis die dit jaar gelegd is kunnen uitbouwen. Elke bijdrage is welkom. Je kunt het geld overmaken naar 3559.10.977 ten name van CDM Verdel te Rotterdam, onder vermelding van ‘weeshuis Houma’. Uitgebreid verslag en foto’s volgen uiteraard weer op dit blog. Alvast bedankt en een fantastisch 2007 toegewenst!


(Hierboven: het nieuwe weeshuis, Bram en een aantal werknemers van het weeshuis, de nieuwe apparatuur voor fysiotherapie en een aantal van de kids, met in de rolstoel Dan Dan)

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*