Metro

Vandaag in de Metro (1 juli 2005), editie Rotterdam, staat een ultrakort interview met mij. Niet geheel juist geciteerd overigens. De nuances zijn deze (En pas op, ze zijn saai en van een taalgebruik waarvan je zegt: ZzZzZ, maar ze zijn wel correcter, haha): Ik ga niet de politiek in omdat ik jong ben en wat wil (dit is geen Veronica). Ik heb gezegd dat ik de politiek in wil omdat ik van mening ben dat ondanks het feit dat ook media, bedrijfsleven, NGO’s etc. veel invloed hebben in het besluitvormingsproces, in de politiek de uiteindelijke beslissingen worden genomen. En als je dan -zoals ik- vindt dat de wereld een beetje anders vormgegeven moet worden, dan is politiek actief worden een voor de hand liggende optie. Ik heb me altijd al betrokken gevoeld. Verder ging de vergadering niet over plannen voor 2020, maar tot aan 2020. En liggen iets scherpere verhoudingen dan nu geschetst in het stukje daar wellicht eerder tussen bijvoorbeeld de vraag of je ergens woningen gaan bouwen, of juist natuurgebied maakt of behoudt. Ten slotte heb ik niets gezegd over de Tweede Kamer of Brussel. Ik heb alleen gezegd dat mijn interesse op het gebied van de nationale en internationale politiek ligt. Daarmee heb ik nog niets gezegd over de Tweede Kamer of het Europees Parlement. 🙂

Maar goed, hier dan het verhaal zoals het in Metro is afgedrukt, uiteindelijk besteden ze toch maar mooi wel aandacht aan de provincie. Daar ben ik natuurlijk erg blij mee!


EEN MINUUTJE – Kirsten Verdel, Lid Provinciale Staten

Verdel (27) is onlangs voor de PvdA geïnstalleerd als nieuw lid voor de Provinciale Staten van Zuid-Holland. 

De politiek in op je 27ste. Wat bezielt je?
Ik doe het juist omdat ik jong ben. Dan wil je toch wat, hè. Ik kan bij de Provinciale Staten echt bijdragen aan veranderingen.
Geef eens een voorbeeld.
Kijk, ik loop nu net uit een vergadering over…
Góh, interessante vergadering
Ach ja, haha. Het is bijna pauze, dus het kan wel.
Maar goed, vertel…
Deze vergadering gaat over de ruimtelijke ontwikkeling in de regio Rotterdam voor 2020. Dan praat je echt over zaken als: waar moeten mogelijkheden voor recreatie komen en wat zijn goede plekken voor bedrijfsterreinen? Heel interessant lijkt me. De Provincie stelt vooral de hoofdlijnen vast. Wat dat betreft staat deze vorm van politiek misschien wel het meest ver van de burgers af.
En zien we je straks terug in de Rotterdamse gemeenteraad?
Dat zie ik niet zo gauw gebeuren. Ik denk meer aan de Tweede Kamer. Of Europa, naar Brussel.

Door Wouter Scheepstra

This entry was posted in In de media, Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*