Nieuw statenlid

Om 09.30 uur moesten we beneden in de statenzaal zijn voor de statenvergadering. Direct na opening van de vergadering werd aan Ronald Waterman (VVD) gevraagd om verslag te doen van het onderzoek naar mijn geloofsbrieven, en hij meldde dat die in orde waren en dat er dus geen enkel beletsel was om mij toe te laten tot de Provinciale Staten. Vervolgens werd ik naar voren geroepen en moest ik verklaren en beloven dat ik geen gunsten of geschenken heb gegeven, beloofd, ontvangen of zal aannemen. En dat ik trouw zal zijn aan de grondwet, wetten na zal komen en dat ik mijn plichten als statenlid naar eer en geweten zal vervullen. Hierna werd de vergadering geschorst en werd ik belaagd door meer dan 70 statenleden, gedeputeerden, de CdK, de griffie en Johan Brinkman (bestuur PvdA Rotterdam) die mij kwamen feliciteren.

En daarna begon de reguliere vergadering, die geopend werd met de algemene beschouwingen. Stapels moties en amendementen werden tijdens de verhalen van de diverse fractievoorzitters op mijn tafel gelegd en vol interesse begon ik deze te lezen. Een motie van de SP trok mijn aandacht. Zij riepen Gedeputeerde Staten (zeg maar het kabinet op provincieniveau) op om onderzoek te laten doen naar productie en gebruik van biobrandstof in Zuid-Holland. Op zich een nobel streven, maar ik verzuchtte direct ‘niet nog een rapport’, daarbij kijkende naar de gigantische stapel op mijn tafel. Een beetje daadkracht leek mij ook wel leuk (je bent Rotterdammer of je bent het niet) en daarom vroeg ik aan collega statenlid Henk Letschert of het niet slimmer en productiever was om gewoon te gaan experimenteren met biobrandstof, in plaats van er het zoveelste onderzoek naar te doen. Om te beginnen zou bijvoorbeeld het eigen wagenpark van de provincie op biobrandstof kunnen gaan rijden.

Niet veel later bevond ik mij in discussie met Peter Romijn van de SP. Hij vertelde me dat zijn uiteindelijke doel natuurlijk ook het daadwerkelijk inzetten van biobrandstof was, maar dat hij bang was om zo’n motie in te dienen, omdat de VVD en het CDA daar wellicht tegen zouden zijn. En dan zou de motie het niet halen. ‘Maar heb je het ze al gevraagd?’ was mijn reactie. Met onze woordelijke steun ging hij vervolgens naar VVD en CDA en kort daarna stond ik samen met mensen van VVD, CDA en SP om de tafel. Ronald Waterman probeerde direct de motie goed geformuleerd op papier te krijgen, hetgeen in de eerste poging al lukte.

Wat stond er nu uiteindelijk in: ‘Provinciale Staten dragen het college op om op korte termijn een pilot in te voeren gericht op de toepassing van biobrandstof in het eigen wagenpark. En daar kwam mijn handtekening onder. Bij de stemming werd de motie unaniem aangenomen, de enige van vandaag waar iedereen het mee eens was.

Niet veel later werd ik verzocht om mij te melden bij Kor Kegel, redacteur van het Rotterdams Dagblad. Die wilde wel iets schrijven over het feit dat er wederom een Rotterdamse burger lid was geworden van de Provinciale Staten. Morgenochtend komt er nog een fotograaf langs, ik ben benieuwd wat het uiteindelijke verhaal wordt.

De rest van de dag volgde ik de discussies over de voorjaarsnota, de RijnGouweLijn en andere zaken. En ik probeerde tegelijkertijd wat stukken te lezen en alle moties en amendementen bij te houden (een stuk of 25 bij elkaar). Maar naarmate de dag vorderde werd ik ook steeds suffer -dat krijg je als je de hele dag stil zit- en ik merkte al snel dat de rest het ook wel welletjes vond. Er kwamen ook wat meer grapjes vanuit de zaal (over de RijnGouweLijn, waar urenlang over werd gediscussieerd: ‘ik hoop dat de echte trein toch wat sneller rijdt’).

En over treinen gesproken, de gewone trein naar huis reed uiteraard niet. Dus moest ik met de hofpleinlijn mee. Hartstikke druk, vreselijk warm, geen zitplaatsen meer, en daarna ook nog eens een viertal opgeschoten jongens waarvan er een het erg nodig vond om een sigaret op te steken. Moet je mij net hebben. Tien tellen later was dat ding uit (en had ik er een vijand bij, haha).

Volgende week nog een vergadering, van de subcommissie Streekplan Rijnmond, en daarna begint het zomerreces echt (lees: dan ga ik me echt inlezen!).

Oh ja, de PvdA heeft nog een persbericht rondgestuurd over mijn beëdiging, die is te vinden op www.zuidholland.pvda.nl. 

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*