Obama en Poetin schaatsen de Elfstedentocht… ?

Vandaag kreeg ik de Elfstedenbrief in huis, een nieuwsbrief die naar alle 31.000 leden van de Vereniging de Friesche Elfsteden wordt verstuurd. In het verslag van de jaarvergadering staat deze ronduit hilarische passage. Dit is kennelijk serieus aan de orde gewees in de vergadering:

Piet Dijkstra -lidnummer 052114 – attendeert het bestuur op een volgens Wikileaks vermeend contact tussen Obama en Poetin en dat volgens zeggen die twee zich zouden voorbereiden op deelname aan een Elfstedentocht in Fryslân. Hij vraagt het bestuur of hierover in de reglementen het een en ander is opgenomen of dat er per geval iets moet worden beslist. Het gaat dus om VIPS die opeens willen meedoen. Naar het idee van de voorzitter is er niets voor Obama en Poetin geregeld, maar in de statuten is wel opgenomen dat het bestuur het recht heeft om een aantal mensen uit te nodigen voor deelname aan de tocht. Het gaat om een zeer klein aantal, eerder 5 à 10 dan meer; zeer spaarzaam dus. Mochten de heren zich aanmelden, dan zal het bestuur overwegen om hen de tocht te laten rijden, maar als ze niet goed kunnen schaatsen, dan wordt het natuurlijk niks. De ene vraag nodigt de andere uit, want wat te regelen voor alle beveiligers die beide heren ongetwijfeld zullen meenemen? De vraagsteller krijgt van de voorzitter het gelijk aan zijn kant, want dan moet van deelname worden afgezien.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*