Onzinkritiek op Kony2012

Er is veel kritiek op de Stop Kony (KONY2012) film die inmiddels meer dan 100 miljoen kijkers heeft. Ook vanmorgen weer, in de Volkskrant. Dit keer van journaliste Edith Tulp. Zij heeft drie hoofdargumenten tegen de film. Hieronder die drie argumenten. Ze zijn alle drie klinkklare onzin, zoals ik heel eenvoudig aan kan tonen.

1. ‘Zo wordt nu in het filmpje van IC een oorlog gesuggereerd die in Oeganda is afgelopen. En dat al sinds zes jaar.’
Nee, in het filmpje wordt letterlijk gezegd dat het nu relatief veilig is in Oeganda, maar ‘Kony was still out there and had to be stopped.’ Op geen enkel moment in de film wordt gesuggereerd dat de oorlog nog bezig is. Wel wordt terecht gesteld dat de LRA nog steeds actief is. En Kony nog steeds op vrije voeten. Die willen ze dus pakken. Als doel van de film wordt in de film letterlijk gezegd: ‘Its only purpose is to stop the rebel group, the LRA, and their leader, Joseph Kony. […] When it finally ends by bringing Kony to justice.’ Zo simpel is het.

2. ‘Anders ook dan IC suggereert, zijn er op het moment geen 30 duizend kinderen ontvoerd.’
Nee, dit wordt in het geheel niet gesuggereerd in de film. In de film wordt -wederom- letterlijk gezegd: ‘For 26 years, Kony has been kidnapping children into his rebel group, the LRA, it’s been over 30.000 of them.’ Daar staat dus NIET dat IC zegt dat er nú 30.000 kindsoldaten bij de LRA actief zijn.

3. ‘Waarom worden kinderen niet ingezet? waarom worden ze weer tot niets in staat geacht en veroordeeld om zielig te blijven?’
Ook dit is onjuist. De Ugandese kinderen (en volwassenen) worden al jaren ingezet. Ook dat wordt uitgebreid geadresseerd in de film. Al jarenlang geven ze speeches bij nationale overheden, de VN, etc. Dat heeft er juist toe geleid dat Obama actie heeft ondernomen eind 2010 en 100 militaire adviseurs naar centraal Afrika heeft gestuurd. Let wel: naar Congo, Sudan en de Centraal Afrikaanse Republiek, omdat ze weten dat Kony niet meer in Oeganda zit. Dat wordt ook door het IC bevestigd.

Lees de transcript van de film er maar eens op na en vraag je af waarom alle journalisten elkaar zo klakkeloos napraten over de kritiek op de Kony-film, zonder simpelweg de bron te checken.

Transcript: http://dotsub.com/view/ef3d7b6c-eab5-478a-a51c-d27166d27dcc/viewTranscript/eng?timed=true.

Het punt is: natuurlijk is er kritiek mogelijk op de crisiskaravaan (wat Edith Tulp heeft), maar daar gaat Kony2012 helemaal niet over. Kony2012 gaat over het oppakken van een oorlogsmisdadiger die in een periode van 26 jaar meer dan 30.000 kinderen heeft ontvoerd en hen de meest verschrikkelijke dingen heeft laten doen: het vermoorden van hun ouders, broertjes en zusjes, het verkrachten van meisjes en vrouwen. De filmmakers deden een belofte aan een van die kindsoldaten: ze zouden alles in het werk stellen om Kony te stoppen. ‘When it finally ends by bringing Kony to justice.’

Na alle druk die Invisible Children de afgelopen jaren opbouwde op diverse overheden, ondernam Obama eind 2010 dus actie. Hij stuurde die eerdergenoemde 100 soldaten, special forces om precies te zijn, die moesten assisteren in het oppakken van Kony. In Kony2012 wordt gezegd dat de druk op Obama moet blijven, omdat die soldaten anders wellicht weer teruggetrokken worden en Kony weer vrij spel heeft. Vergis je niet: in 2009 vielen er nog meer dan 1000 doden in Congo en Sudan toen een poging werd gedaan de LRA uit te schakelen. En in 2010 was de LRA weer actief. Niet meer in Oeganda nee, maar dat maakt niet uit. Actief zijn ze nog, en Kony is nog steeds op vrije voeten.

Het is zo makkelijk en goedkoop om cynisch te doen over Kony2012. Maar ik ben juist trots dat Invisible Children actie heeft ondernomen om Kony uit zijn schuilplaats te roken. Daarbij hebben ze onze hulp nodig, zoals ze zelf terecht constateren. Dus help!

Update: Lees ook dit geweldige stuk in Harvard Business Review: The Kony Controversy.

This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , . Bookmark the permalink.

5 Responses to Onzinkritiek op Kony2012

 1. Knap dat je Edith Tulp schop weet te geven. Jij redt je wel in de media! Heb je er ook bij stil gestaan dat Edith heel goed op de hoogte is wat zich de afgelopen 10 jaar heeft afgespeeld in Noord Oeganda? Weet je dat ze zich voltijd inzet om kinderen in Oeganda een zelfstandig bestaan de geven? Als je dan zo goed teksten kunt analyseren, lees dan goed en kom erachter dat haar insteek is om tot veel betere oplossingen te komen dan onze huidige ‘zielige mensen helpen’ mentaliteit.

  Goede marketing om goede zaken voor elkaar te krijgen is belangrijk, maar we moeten nooit vergeten dat we door onze Westerse bril kijken, en soms levert deze bril meer problemen op (bijvoorbeeld afhankelijkheidssyndroom) dan oplossingen en vooruitgang. Helpen is prima, maar daadwerkelijk helpen is nog beter!

 2. admin says:

  Daar ben ik het uiteraard helemaal mee eens. Maar de argumenten die zij noemde zijn gewoon inhoudelijk onjuist en stellen IC in een kwaad daglicht, terwijl dat onterecht is.

 3. Edith Tulp zegt niet dat IC met film Kony feitelijk stelt dat oorlog nog aan de gang is, dat er nog 30.000 kinderen ontvoerd zijn, maar dat de film dat suggereert. Daarmee worden in stuk van Edith geen onjuistheden vermeld, het is haar mening. En gezien vele verkeerde interpretaties van de film, is dat niet ten onrechte gesteld. Ik vind het vrij gemakkelijk om te stellen dat dat ‘de verantwoordelijkheid van de kijker’ is. Het filmpje doet mee aan de beeldvorming over kinderen in Uganda, en met dit met dit filmpje doe je de huidige generatie kinderen tekort: de kinderen die verder willen, die iets van het leven willen maken, die niet steeds met oorlog geassocieerd willen worden. En wederom hebben kinderen / jongeren hier het beeld van ‘zielige leeftijdsgenoten’ in Uganda die geholpen moeten worden. Worden zij daadwerkelijk geholpen met deze campagne? Amerika en Uganda hebben IC niet nodig om Kony te pakken. Als ze hem willen pakken, hadden ze hem al kunnen pakken, dat is mijn overtuiging.

 4. Edith Tulp says:

  Beste Kirsten, blijkbaar heb je er nogal behoefte aan om mijn kritiek onderuit te schoppen, dat is je goed recht. Ik vraag me alleen af waarom je je zo mateloos opwindt. Het is toch fantastisch dat de hele wereld nu ook vindt dat ze die gek moeten oppakken? Wie weet krijgt dat Amerikaanse contingent nou een schop onder de kont en gaan ze echt naar hem op jacht, ze zijn er tenslotte al een maand of drie mee bezig. Er zijn redenen dat ze hem nog niet te pakken hebben, maar daar wil ik nu even niet op ingaan. (maar als je wilt, wil ik dat nog wel toelichten, hoewel talloze anderen dat al doen) Mijn kritiek behelst de suggestie die het filmpje wekt (met nadruk op suggestie), je kunt wel zeggen dat het de verantwoordelijkheid van de kijker is hoe hij er naar kijkt, maar dat is inderdaad nogal makkelijk. In de gekte van de dag, wordt er nu eenmaal oppervlakkig gekeken en wat blijf hangen na het zien van dit filmpje, is dat Oeganda in oorlog is en dat er 30.000 kinderen zijn ontvoerd. (zeker bij schoolgaande kinderen die ‘en masse’ op sociale media zijn. Oeganda heeft nog altijd onder het stigma Idi Amin te lijden (die al sinds 1979 niet meer aan de macht is) en nu weer bestaat de indruk dat het land een vergaarbak van ellende en narigheid is. Maar meer nog dan dat, vind ik het vreselijk dat al die Afrikaanse kinderen en jongeren, die inderdaad zo onder de oorlog hebben geleden, amper deel uitmaken van de hele campagne. Dat het Westen wederom zo nodig de rol van redder op zich moet nemen die de grote boze Kony te grazen neemt. Als je het dan zo goed met Oeganda voor hebt, waarom mobiliseer je dan al die onzichtbare kinderen, jongeren en mensen in Oeganda niet om de wereld wakker te schudden? Wij blijven maar hangen in dat sterk verouderde beeld dat Afrikanen zielig en hulpbehoevend zijn. Hoeveel respect heb je voor iemand die zielig is? Wil jij zielig zijn? Denk je dat wij Afrikanen daar daadwerkelijk mee helpen? Jij vindt mij arrogant, maar ik vind het arrogant om aan dat aspect van de hulpverlening voorbij te gaan. Ik droom van de dag dat wij, het Westen, Afrikanen voor vol aanzien op een basis van gelijkwaardigheid en respect. Dat wij in de eerste plaats vragen wat zij willen, hoe ze tegen de zaken aankijken en vinden wat er gedaan moet worden en daar dan een grote campagne aanhangen (als ze daar dan zelf niet de middelen voor hebben). Tenslotte zijn zij het die daar in de eerste plaats belang bij hebben. Ik ben er ook van overtuigd dat mocht die dag aanbreken dat we de ontwikkelingshulp dan echt kunnen afschaffen, omdat mensen dan in staat zijn zelf het heft in handen nemen, met alle waardigheid en eigenheid die ze in zich hebben. Wist je dat grote ngo’s ‘sitting-allowances’ aanbieden aan Afrikanen om hun workshops bij te wonen? Om de cijfers op te krikken? Ik weet uit ervaring -ja, heel arrogant-, dat Afrikanen alleen nog maar van ons verwachten dat wij ze geld geven, dat wij ze redden. Ik heb Afrikanen zo hoog zitten dat ik ervan overtuigd ben dat ze zichzelf kunnen redden. Laten we ze die kans dan ook geven, wellicht samen, met een steuntje in de rug…., maar niet over hun rug. Daar wilde ik de discussie over laten gaan. Niet over het feit dat Kony al of niet gepakt moet worden….

 5. Nienke says:

  En daar (reactie van Edith) wordt dan niet meer op gereageerd… Jammer!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*