Onzinkritiek op Kony2012

Er is veel kritiek op de Stop Kony (KONY2012) film die inmiddels meer dan 100 miljoen kijkers heeft. Ook vanmorgen weer, in de Volkskrant. Dit keer van journaliste Edith Tulp. Zij heeft drie hoofdargumenten tegen de film. Hieronder die drie argumenten. Ze zijn alle drie klinkklare onzin, zoals ik heel eenvoudig aan kan tonen.

1. ‘Zo wordt nu in het filmpje van IC een oorlog gesuggereerd die in Oeganda is afgelopen. En dat al sinds zes jaar.’
Nee, in het filmpje wordt letterlijk gezegd dat het nu relatief veilig is in Oeganda, maar ‘Kony was still out there and had to be stopped.’ Op geen enkel moment in de film wordt gesuggereerd dat de oorlog nog bezig is. Wel wordt terecht gesteld dat de LRA nog steeds actief is. En Kony nog steeds op vrije voeten. Die willen ze dus pakken. Als doel van de film wordt in de film letterlijk gezegd: ‘Its only purpose is to stop the rebel group, the LRA, and their leader, Joseph Kony. […] When it finally ends by bringing Kony to justice.’ Zo simpel is het.

2. ‘Anders ook dan IC suggereert, zijn er op het moment geen 30 duizend kinderen ontvoerd.’
Nee, dit wordt in het geheel niet gesuggereerd in de film. In de film wordt -wederom- letterlijk gezegd: ‘For 26 years, Kony has been kidnapping children into his rebel group, the LRA, it’s been over 30.000 of them.’ Daar staat dus NIET dat IC zegt dat er nú 30.000 kindsoldaten bij de LRA actief zijn.

3. ‘Waarom worden kinderen niet ingezet? waarom worden ze weer tot niets in staat geacht en veroordeeld om zielig te blijven?’
Ook dit is onjuist. De Ugandese kinderen (en volwassenen) worden al jaren ingezet. Ook dat wordt uitgebreid geadresseerd in de film. Al jarenlang geven ze speeches bij nationale overheden, de VN, etc. Dat heeft er juist toe geleid dat Obama actie heeft ondernomen eind 2010 en 100 militaire adviseurs naar centraal Afrika heeft gestuurd. Let wel: naar Congo, Sudan en de Centraal Afrikaanse Republiek, omdat ze weten dat Kony niet meer in Oeganda zit. Dat wordt ook door het IC bevestigd.

Lees de transcript van de film er maar eens op na en vraag je af waarom alle journalisten elkaar zo klakkeloos napraten over de kritiek op de Kony-film, zonder simpelweg de bron te checken.

Transcript: http://dotsub.com/view/ef3d7b6c-eab5-478a-a51c-d27166d27dcc/viewTranscript/eng?timed=true.

Het punt is: natuurlijk is er kritiek mogelijk op de crisiskaravaan (wat Edith Tulp heeft), maar daar gaat Kony2012 helemaal niet over. Kony2012 gaat over het oppakken van een oorlogsmisdadiger die in een periode van 26 jaar meer dan 30.000 kinderen heeft ontvoerd en hen de meest verschrikkelijke dingen heeft laten doen: het vermoorden van hun ouders, broertjes en zusjes, het verkrachten van meisjes en vrouwen. De filmmakers deden een belofte aan een van die kindsoldaten: ze zouden alles in het werk stellen om Kony te stoppen. ‘When it finally ends by bringing Kony to justice.’

Na alle druk die Invisible Children de afgelopen jaren opbouwde op diverse overheden, ondernam Obama eind 2010 dus actie. Hij stuurde die eerdergenoemde 100 soldaten, special forces om precies te zijn, die moesten assisteren in het oppakken van Kony. In Kony2012 wordt gezegd dat de druk op Obama moet blijven, omdat die soldaten anders wellicht weer teruggetrokken worden en Kony weer vrij spel heeft. Vergis je niet: in 2009 vielen er nog meer dan 1000 doden in Congo en Sudan toen een poging werd gedaan de LRA uit te schakelen. En in 2010 was de LRA weer actief. Niet meer in Oeganda nee, maar dat maakt niet uit. Actief zijn ze nog, en Kony is nog steeds op vrije voeten.

Het is zo makkelijk en goedkoop om cynisch te doen over Kony2012. Maar ik ben juist trots dat Invisible Children actie heeft ondernomen om Kony uit zijn schuilplaats te roken. Daarbij hebben ze onze hulp nodig, zoals ze zelf terecht constateren. Dus help!

Update: Lees ook dit geweldige stuk in Harvard Business Review: The Kony Controversy.

This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , . Bookmark the permalink.

5 Responses to Onzinkritiek op Kony2012

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*