Vliegen met de veiligste grote luchtvaartmaatschappij

Na elke vlucht vullen piloten van Qantas een formulier in waarop ze beschrijven welke problemen ze zijn tegengekomen met het toestel. Mechaniciens corrigeren de problemen en vermelden hun reparaties op hetzelfde formulier. Hieronder een aantal van die klachten (P van piloot) en de genoteerde oplossingen (M van mechaniciens) zoals die werkelijk zijn geregistreerd. Belangrijk om te weten is dat Qantas de enige grote luchtvaartmaatschappij ter wereld is die nog nooit een ongeluk heeft gehad!

P: Left inside main tire almost needs replacement.
M: Almost replaced left inside main tire.

P: Test flight OK, except auto-land very rough.
M: Auto-land not installed on this aircraft.

P: Something loose in the cockpit.
M: Something tightened in the cockpit.

P: Dead bugs on windshield.
M: Live bugs on backorder.

P: Autopilot in altitude-hold mode produces a 200 feet per minute descent.
M: Cannot reproduce problem on ground.

P: Evidence of a leak on the right main landing gear.
M: Evidence removed.

P: DME volume unbelievably loud.
M: DME volume reset to a more believable level.

P: Friction locks cause throttle levers to stick.
M: That’s what friction locks are for.

P: IFF inoperative in OFF mode.
M: IFF always inoperative in OFF mode.

P: Suspected crack in windshield.
M: Suspect you’re right.

P: The number 3 engine is missing.
M: Engine found on right wing after a brief search.

P: Aircraft handles funny. (I love this one!)
M: Aircraft warned to straighten up, fly right and be serious.

P: Target radar hums.
M: Reprogrammed target radar with lyrics.

P: Mouse in cockpit.
M: Cat installed.

En dan de buitencategorie:

P: Noise coming from under the instrument panel. Sounds like a midget pounding on something with a hammer.
M: Took hammer away from the midget.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*