BNN in de problemen… Eerste Kamer gebruikt gelegenheidsargumentatie

De Volkskrant van 13 mei meldt dat het voortbestaan van BNN op het spel staat. De Eerste Kamer dreigt de wet te verwerpen waarmee het kabinet BNN tot 2010 aan een uitzendlicentie wil helpen. CDA-senator Henk Woldring stelt dat de Eerste Kamer beoordeelt of wetgeving consistent is. En dat zou bij de ‘gelegenheidswetgeving’ voor BNN niet het geval zijn. Ook PvdA-senator Agaath Witteman wil geen oogje dichtknijpen. CDA en PvdA vinden dat BNN vooral wel in het omroepbestel moet blijven, maar zijn vervolgens niet bereid om daar daadwerkelijk actie op te ondernemen. Het kabinet is immers bezig met de voorbereiding van een fundamentele verandering van het omroepbestel, zo stelt de Eerste Kamer. Nee, dat is pas een gelegenheidsargument! Want wat nu als dat omroepbestel momenteel niet onder het vergrootglas zou liggen? Komt de wet dan wel door de Eerste Kamer heen?

De principiële taakopvatting van de Eerste Kamer die hier achter zit is opmerkelijk. Want waar zijn wetten nu voor bedoeld? Om het mensen het leven moeilijk te maken? Als de leden van zowel de Eerste als de Tweede Kamer er geen bezwaar tegen hebben –het zelfs aanmoedigen- dat BNN in het bestel moet blijven, dan moeten ze daar ook werk van maken en die wet aannemen. Hoe tijdelijk dat dan ook zou zijn. De tijd dat de overheid boven de maatschappij stond, hoopte ik al meer dan een eeuw achter ons te hebben. Het beleid afstemmen op feitelijke maatschappelijke ontwikkelingen zou op zijn minst toch wel aangenaam zijn en ook veel beter passen in de tijdgeest. Was niet het motto van het kabinet Balkenende 2 ‘Meedoen, meer werk, minder regels’? Laat BNN dan ook gewoon meedoen. En vergeet die regels even. Het zal de TV-kijker bepaald niet interesseren of de wet waarmee BNN gered zou kunnen worden wel of niet consistent beargumenteerd is.

De lopende visitatiecommissie bij de publieke omroep en de advisering door de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid die dit najaar verwacht wordt, komen te laat voor BNN om een zendmachtiging voor 2005 te garanderen. Als de Eerste Kamer vindt dat behoorlijk bestuur inhoudt dat wet- en regelgeving consistent moet zijn, dan mag daar de kanttekening bij geplaatst worden dat je van de overheid ook enige feeling mag verwachten met de maatschappelijke realiteit. En die realiteit dicteert dat BNN één van de weinige omroepen is die jongeren aanspreekt en die af en toe met gedurfde nieuwe programma’s komt die een breed publiek aanspreken. Die realiteit dicteert eveneens dat het binnenhalen van 300.000 leden in de huidige tijd niet realistisch is. Daar was de Tweede Kamer al achter. En om dat bevestigd te krijgen hoef je ook niet op de WRR te wachten. Die koppen die bal heus wel in. 

De vraag van de leden van de fracties van de ChristenUnie en de SGP waarom er wettelijk ruimte moet worden geboden aan ‘kennelijk vluchtige expressies van de mediaconsument, zoals blijkt uit het onvermogen van BNN zijn aantrekkelijkheid ook te benutten om het ledental te laten groeien’ is ronduit denigrerend. Of de CU en SGP hebben ook oogkleppen op voor de roep vanuit burgers en Tweede Kamer om BNN vooral in het bestel te houden, of ze gebruiken dit argument om hun eigen onvrede over de inhoud van de programma’s van BNN te uiten. In het kader van goed fatsoen hoop ik voor hen dat het eerste het geval is.

—-

Alex Stienstra mailde mij een leuke opmerking n.a.v. mijn stuk: “De argumenten van de CU en SGP over ledenaantallen zijn wel een knap staaltje van "de pot verwijt de ketel", vind je ook niet?“

Daarnaast kreeg ik een reactie van de voorzitter van BNN:

Beste Kirsten,

In alle drukte waarmee wij op dit moment proberen betrokkenen te
overtuigen dat het afstemmen van de wet ten behoeve van de verlaging
van het ledental geen goed plan is even een korte reactie.

Ik ben onder de indruk van dit stuk. Je slaat de spijker op z’n kop en
het stuk bevat deels de insteek waarmee ik mensen op dit moment tot het
juiste inzicht probeer te brengen. Ben benieuwd of het wordt opgepakt.
Het mag voor zich spreken dat ik dat zeer hoop.

Dank voor de genomen moeite.

Met vriendelijke groeten,
BNN

Gerard Timmer
Voorzitter BNN

This entry was posted in Politiek, Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*