D66 versus PvdA

Afgelopen weekend ging ik uit nieuwsgierigheid naar het landelijk congres van D66. Uit nieuwsgierigheid, en om Eelco Keij even te zien en te steunen, die ik heb leren kennen bij de PvdA (hij maakte twee jaar geleden de overstap naar D66), momenteel in New York woont en een motie op het congres in wilde dienen die opriep tot het behoud van dubbele nationaliteit. Ik ben daar zelf ook groot voorstander van. Ik vind het absurd dat het kabinet dubbele nationaliteiten wil verbieden. Welk probleem denken ze daarmee op te lossen? Ze creëren er alleen maar nieuwe problemen mee!

Zo zijn er veel landen waar het niet mogelijk is om je nationaliteit op te geven, zelfs al zou je dat willen. In totaal gaat dat om 17 landen, waaronder Marokko, Tunesië en Griekenland. Ook zijn er veel praktische problemen: in sommige landen geldt bijvoorbeeld dat je alleen een erfenis kunt krijgen of geven als je de nationaliteit van dat land behoudt. Overigens is het in Nederland al sinds 1997 zo dat mensen in principe hun andere nationaliteit op moeten geven als ze genaturaliseerd worden, tenzij ze goede reden hebben om dat niet te hoeven (of kunnen) doen. Daar wil het kabinet dus nu vanaf, bizar genoeg.

Afijn, de motie van Eelco haalde een gigantische meerderheid op het D66-congres. Van de meer dan 1000 aanwezigen stemden slechts 3 mensen tegen. Het congres was verder erg leuk. De gemiddelde leeftijd lag ergens in de 30, ik kwam er ontzettend veel bekenden tegen en ik voerde een aantal leuke, vaak abstract/principiële discussies. Wat dat betreft -en het feit dat de entree 30 EUR was en praktisch iedereen gekleed was alsof ze bij een zakelijke bijeenkomst waren- vond ik het beeld van D66 als elite partij wel een beetje bevestigd worden. Maar de sfeer was goed en de mensen waren gezellig. Ik werd uiteraard veel aangesproken door mensen die wisten dat ik PvdA’er ben en zich afvroegen wat ik op het congres deed (‘ben je hier als spion?’) of probeerden mij over te halen om lid te worden van D66, maar daar antwoordde ik consequent op dat ik gewoon nieuwsgierig was en dat ik al tien jaar vind dat de PvdA, GroenLinks en D66 eigenlijk zouden moeten fuseren.

Tegen het eind van het D66-congres vertrok ik naar Rotterdam, waar in het kader van ‘Linkse Vernieuwing’ een van de zeven bijeenkomsten was die binnen de PvdA waren georganiseerd in het land om te praten over de koers van de partij. Veel mensen maken zich terecht zorgen over die koers. Waar ik al bang voor was, bleek ook zo te zijn: bij de bijeenkomst waren weer ‘the usual suspects’ en de gemiddelde leeftijd van de bezoekers lag minimaal 15 jaar boven die bij het D66-congres. Veel vernieuwends was er niet te melden geweest, zo hoorde ik van een aantal bezoekers. Het was eigenlijk behoorlijk deprimerend.

Ik ben zelf van mening dat de PvdA niet goed duidelijk weet te maken waar de partij voor staat. Als ik actieve PvdA’ers vraag: ‘wat is de slogan van de partij momenteel?’ dan kijkt eigenlijk iedereen me glazig aan. Als ik vraag wat het belangrijkste thema is waar de PvdA zich nu mee bezig houdt, dan krijg ik een zelfde reactie, óf totaal uiteenlopende antwoorden, variërend van ‘zorg’ tot ‘onderwijs’ en van ‘de economie’ tot ‘Kunduz’. Zolang de partij niet één specifiek onderwerp heel erg weet te claimen en dat uit gaat venten, zal haar positie wankel blijven. Politiek is keuzes maken. De PvdA moet kiezen.

This entry was posted in Politiek and tagged , , . Bookmark the permalink.

4 Responses to D66 versus PvdA

 1. Jeroen de Veth says:

  Eens met je analyse. In de tijd van politieke marketing en branding is het merk PvdA leeg, terwijl anderen thematisch nog altijd sterk staan. VVD: veiligheid, kasboekje, kleine overheid. PVV: islam, migratie/integratie, sociale zekerheid. SP: zorg, sociale zekerheid. CDA en PvdA zijn het kwijt. Klassieke PvdA-thema’s – de sociaal-conservatieve agenda – is volledig naar de flanken: PVV en SP. Maar ook geldt dat de “grote drie” op hun sterkst zijn als ze bestuurlijke verantwoordelijkheid dragen, vooral CDA en PvdA. De enige kans ligt bij een sociaal-progressieve hervormingsagenda. Maar dan wel nú. Anders gaan D66, GL en straks misschien ook VVD ermee vandoor. Of toch maar alle progressieve, liberale en gematigde krachten laten fuseren (conform de oproep van Bos en Rutte anno 2001-2002)?

 2. Wouter Struijk says:

  1 brede linkse volkspartij! Eens!

 3. Jeroen Mirck says:

  Leuk je even te spreken op het D66-congres. De term ‘spion’ hoor je wel vaker in de politiek, maar dat heb ik nooit zo goed begrepen: zeker bij D66 zijn ook niet-leden welkom. En waarom zouden we de pers uitnodigen als we iets te verbergen hebben. Om met Pechtold te spreken: “Wij hoeven geen asielzoeker uit te zetten om een volle zaal te krijgen.”

  Maar goed: toch ook even reageren op De Fusie. Meestal roept men dat D66 en GroenLinks samen zouden moeten gaan. Mijn antwoord is dan altijd: laten PvdA en GroenLinks het dan maar eerst eens proberen, want die schurken in heel het land al voortdurend tegen elkaar aan, inclusief vele lijstverbindingen. Veel vaker dan met D66. Mocht die fusie slagen, dan praten we verder. En dan nog zie ik bezwaren, want het liberale van D66 maakt onze partij tot het midden tussen PvdA en VVD. Best of both worlds, zeg maar. Daar zullen PvdA en GroenLinks zich niet echt in herkennen.

  Even een archiefstuk afstoffen:
  http://www.jeroenmirck.nl/2011/01/fusie-groenlinks-en-d66-liever-niet/

 4. rhone says:

   
  Drie Marokkanen hebben bij het VN-comité voor de Mensenrechten in Genève een klacht tegen Nederland ingediend. Ze beweren dat kritiek op de islamitische ideologie hun “positie” in Nederland ondergraaft! Deze drie Marokkanen hebben geen klacht of een strafzaak tegen hun eigen Marokkaanse dictatuur ingediend, terwijl Marokko nog steeds een zuivere dictatuur is. Blijkbaar zijn er veel Turken en Marokkanen die politiekbewust aan de basisprincipes van hun invasie doctrine hangen, bovendien hun “taqiyya” maakt het mogelijk moslims om niet-moslims te misleiden als het helpt de verspreiding of dominantie van hun herkomstlanden stelsels. Politieke leiding van het uitschot, getuig, dit ongrijpbare crapuul verziekt onze samenleving en sleurt vele mensen mee in een negatieve spiraal van afwijzing. Ze komen ons de strot uit die zich als overjaarse middeleeuwers gedragen. Nooit hoorden we Turken en Marokkanen over de duizenden haatzaaiende imams, over hun barbarse machthebbers in Marokko en Turkije die wel uit onze ruif vreten maar ons verder wegzetten als varkens. En uitgerekend die mensen moeten klagen over Nederland die hen gratis opvoedt, die niets anders doet dan misstanden, ontstaan en gebaseerd op een middeleeuwse, barbaarse en onmenselijke haat- en wraakideologie aan de kaak stellen.
  Moslimlanden hebben aangepaste mensenrechtenverklaringen om de schurkachtigheid van deze barbaarse ideologie nog enigszins te verhullen. VN commissie is echter een broeinest van islamieten waar o.a. Iran, Pakistan, Soedan, Somalië, Turkije en Saudiarabië in zitten. Een organisatie die al sinds jaar en dag door gecorrumpeerde en dubieuze, foute landen wordt gedomineerd. Gezien de samenstelling van de verenigde naties, er zijn 58 islamitische landen, welke ijskoud stelt dat de rechten van de mens zoals voorzien door de VN, niet op niet-moslims van toepassing zijn. Dat deze drie dubbele paspoortbezitters niets beters weten de doen voor hun tweede vaderland dan zich ook wereldwijd belachelijk te maken doet de vraag rijzen waarom ze nog in Nederland willen blijven wonen waar ze zich niet beschermd voelen. VN met de 58 islamitische landen wordt gevaarlijk voor de kleine Europese landen die explosief groeiende Moslims enclaves krijgen: moslims straks met een meerderheid in deze enclaves zullen elke keer VN bijroepen die in de politiek werd opgenomen omdat wij zonodig ook buitenlanders over ons wilden laten regeren.
   
  Het westen is financieel verzwakt door de explosief groeiende Moslims te onderhouden.
   
  Hiervan profiteren China en Moslimlanden zelf; de islam is in het centrum van het debat in het Westen. Demografisch gezien worden vijandige groepen in Nederland in rap tempo steeds groter en hun invloed op de maatschappij steeds agressiever. Vroeger was dit niet het geval. Al zouden we het willen, we kunnen ons moeilijker aan de culturele invloed van de islam onttrekken. Islamitische wangedrag wordt door de blinde politicus als godsdienst beschouwd. CDA, PVDA, SP, D66 en GL staan nog steeds achter het uitstoot verplaatsing naar Nederland, “….kijk naar je omgeving, er zijn enkele homo’s en bejaarden achtergebleven, moeten we ons met deze mensen integreren?”, zegt Imam A. Karim. Deze imam weet heel goed dat er veel Nederlandse politicus achter hem staan…Blijkbaar zit de vijand niet in de woestijnen, deze jihadisten streven ernaar de Europese samenlevingen zo snel mogelijk te ontwrichten. Ongeveer 80% van de activiteiten zijn gewijd aan de zeer vijandelijke “kafir” en die staat in alle moskeen centraal. De militante islamitische groepen die zich als matige etnische minderheden te manifesteren, vinden steeds meer steun onder de Moslim migranten. Door deze doctrinaire verbreiding zijn er grote spanningen, het opkomend Islamisering in Nederlandse steden, de explosieve opmars van de krachten achter vijfde colonne van 2 miljoen Moslims wordt zeker het verval van de maatschappij. U kunt u schamen voor de manier waarop ons land te grabbel is gegooid aan doelbewust opererende strijders en import van achterlijkheid en criminaliteit.
   
  Turken en Marokkanen trouwen eigen volk

   
  Ruim 80 procent van de Turken en Marokkanen die vorig jaar trouwden, deden dat met een partner uit dezelfde herkomstgroep. Dat blijkt uit cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) maandag publiceerde.

  Partners van Turken en Marokkanen wonen vaak al in Nederland. Bij een op de vijf huwelijken haalde men de afgelopen jaren een partner naar Nederland om te trouwen. In het begin van deze eeuw was dat bij ruim de helft van de Turkse en Marokkaanse huwelijken het geval. Het percentage bruiloften van allochtonen waarbij een partner uit het land van herkomst naar Nederland komt, schommelt de laatste jaren rond de 10 procent.
  Turken en Marokkanen kiezen vaker een partner die van dezelfde afkomst is dan andere groepen allochtonen. Zo gaven drie op de tien Surinamers en vier op de tien Antillianen vorig jaar het jawoord aan een autochtoon.
  Vorig jaar trouwden in Nederland 34.500 allochtonen. Een kwart van hen is Turks of Marokkaans. (Bron:Telegraaf)
   
  Nog meer moslims binnen halen is georganiseerd moordaanslag op de staat en volk.
   
  Grote groepen van Turken, Marokkanen en Somaliërs noemen Nederlanders “kafir”. Een moslim is ten strengste verboden om religieuze interactie met een “kafir” hebben, behalve pogingen tot bekering. Volgens de ideologie van de politieke islam, wordt onderscheid gemaakt tussen een moslim en een niet-moslim: de “kafir” die dit stempel krijgt opgedrukt is een Nederlander. Het concept “kafir” heeft dus betrekking op een niet-moslims. Hoe achterlijker deze massa hoe groter de toewijding en het bijhorend fanatisme. In het westen zie je de islam qua macht toenemen, de achilleshiel zijn de imam’s en corrupte politicus. In het westen worden intolerante imam’s met open armen opgevangen. Barbarij, politiek geweld, wreedheid komen nu naar Nederland. Dat is wat de islam ons brengt en niets anders! Tel eens het aantal hoofddoekjes die sinds 8 jaar bijkwamen. Moslims zijn alleen maar “nog” achterlijker geworden. Hoeveel christenen verlaten de kerk en zijn ex-christenen geworden na de komst van deze massa moslims naar Nederland! Vandaag staan ze ten schande omwille van de agressie tegen de dieren in naam van de slachtfeest! Diep triest wat er deze dagen met al die miljoenen dieren gebeurd! Barbaarse massahysterie onder de naam van “offerfeest” en hun achterlijke miljoenen criminelen dienen zich te schamen voor al dit dierenleed!
  Het is verrassend hoe veel van in Nederland wonende Moslims, Nederlanders als hun ware vijand noemen. Tijdens offerfeest wordt in veel moskeen over de “kafir’s” gesproken, verbod op de rituele slachting van dieren wordt als argument gebruikt om nog meer Moslims te organiseren. Imams noemen Nederlanders “kafir”. De politieke islam heerst nu ook in Nederland. De Islam is neerbuigend richting het Westen…Ze stromen massaal binnen en geliktijdig noemen ze de Nederlanders hun vijanden, Moslims discrimineren openlijk.
  Na de jihadisten succes in Libië, gaat ayatollah Khamenei verder: “Arabische moslims moeten een internationaal islamitisch machtsblok vormen”, de Iraanse leider noemt het westen vanwege politieke en economische malaise zwakker dan ooit.
  Dankzij de westerse schurken zijn de Jihadisten van Libië aan de macht gekomen, Tunesië en Egypte krijgen hun enge islamitische regimes op een gevaarlijkere niveau terug. De kern van hele islamitische dictatuur, Saudische dictatuur wordt beschermd door de westerse elite. Als we het hebben over dictatuur, het ontbreken van een grondwet en van rechten voor de vrouwen en de minderheden, dan is het wel dààr waar opgetreden dient te worden. Ideologische bron van alle Arabische dictaturen, de gevaarlijke Islam heerst overal… De islamieten zitten in een positie als een hefboom door hun geografische ligging. Egypte onder de invloed van de Moslim Broederschap, gesteund door de Turkse moslims kan nu toegang krijgen tot de geavanceerde westerse wapens. Controle van Egypte over het Suez-kanaal zou de controle betekenen over de kortste route van Europa naar de Indische Oceaan en een directe invloed op de 1,8 miljoen vaten olie per dag die door het kanaal worden vervoerd.
  Islamitische dictatuur molla Khamenei is enthousiast over de politieke veranderingen in Arabische landen. ‘Het lijdt geen twijfel dat ze in ieder islamitisch land zullen leiden tot wat we in Libie hebben gezien.’ De islamieten controleren olievelden, bewapend via Iran gesmokkelde chemische wapens.

  Na Egypte zijn er nog Jemen en Somalië. Islamieten kunnen de controle grijpen over het land en een beroep doen op Turkse erkenning en veiligheidsgaranties. Dan zouden de islamieten ook de toegang tot de Straat van Bab el-Mandab beheersen waardoor 4,8 miljoen vaten per dag aan olieopbrengst worden verscheept, en de toegang tot de Rode Zee. Bovendien zouden zij in staat zijn om de Somalische piraten te ondersteunen en kunnen helpen bij het opzetten van een Somalische staat. wat dit betreft is NAVO beleid totaal antiwesters.
  Heilige tocht van zwaar geïndoctrineerde moslims naar Europa blijft een vaste job van de Europese schurken. Naast de Turken en Marokkanen stromen ook brutale Somaliërs, Bulgaarse Moslims binnen. Hierdoor het aantal islamitische “gebedsruimtes” en moskeeën groeit nog steeds. Ook zijn gebedsruimtes binnen Nederlandse Universiteiten afgedwongen, evenals gescheiden loketten, taallessen en inburgeringcursussen etc. Er zijn veel Islamitische scholen bijgekomen. Vanaf het begin hebben de moslims veel volkeren overvallen, gekoloniseerd en waar mogelijk geïslamiseerd en hun productiviteit in de vorm van belastingen uitgebuit.
  Islam bewijst constant geen godsdienst te zijn maar een onredelijke, onvrije, enge, strenge ideologie, waaruit ontsnappen levensgevaarlijk is. Als we naar alle moslimlanden kijken zien we, vervolging, discriminatie, eenzame opsluiting, moord, verbanning en noem maar op. Bijna alle Arabische landen zitten continue in oorlog met de buurlanden. Turkije zegt openlijk dat alle buren vijanden zijn.
  Een moslimvrouw die de hoofddoek draagt, draagt de vlag van de islam. De helft van de bevolking zit gesluierd thuis, de andere helft is 5 maal daags bezig een ernstige hernia op te lopen. Het is de hoofddoek die de maat aangeeft voor het verschil tussen de islam en het westen. De moslimvrouw zegt openlijk dat de westerse beschaving onaanvaardbaar voor haar is, dat ze een ziekte is, een pest voor de mensheid, en dat alleen de islam de mens waardigheid kan geven. Het gevaarlijkste van de Islam is dat als die ideologie de overhand krijgt, alle vooruitgang stopt. Het is tijd om ons heel erg goed voor te bereiden op het allerergste.
   
  Hoe lang mogen Saoedi-Arabië, Egypte, Turkije, Pakistan, Iran, Marokko, Soedan en Somalië openlijk de moslims in Europa aansturen? Dictatoriale moslimlanden hebben door hun oliedollars decennia lang de politiek georganiseerde islam in Europa met veel geld verzorgd, vooral de Moslimbroederschap, Turkse, Marokkaanse islamitische federaties, AKP, Fetullah, rabita, diyanet en Milli Gorus profiteren daarvan. De directe inmenging van Moslimlanden in de lotgevallen van de moslims blijft dus nog steeds een grote gevaar voor de toekomst. Islamitische landen zien de westen niet alleen als een bedreiging, maar juist als een potentiële vijand, waarin maar één antwoord mogelijk: demografische explosie moslims via de baarmoeder, prediking en oproepen tot invoeren van Turkse Arabische cultuur.
   
  De grenzen die Moslimlanden nu hebben, vormen een constante bron van conflicten. Mede hierdoor ontstonden al deze instabiele landen, die een normale ontwikkeling van de islamitische wereld onmogelijk maken. Op islamitische ideologie gebaseerde staten kennen enorme interne spanningen. Doorgaans leidt men die af via een buitenlandse vijand; in dit geval Joden, Koerden, Armeniërs en andere Christenen. Dat komt de moslims goed van pas en dat is de belangrijkste reden dat een oplossing uitblijft. Joden worden vanuit alle kanten bedreigt, Koerden hebben nog steeds geen eigen land, Armeniërs en andere Christenen worden zwaar onderdrukt. Zolang men in het Midden-Oosten en Noord Afrika geen eerlijke verdeling kent, blijft het onmogelijk een rationele vrede te sluiten. Landen als Saoedi-Arabië, Egypte, Turkije, Pakistan, Iran, Marokko, Soedan, Somalië, Syrië waar veel immigranten uit afkomstig zijn, willen de Christenen, Joden of andere westerse mensen niet opnemen als burgers met burgerrechten gelijk aan die van de heersende meerderheidsgroep. Rassenscheiding is in deze wereld een bestaande wet. De heersende islamitische elite maakt zich niet druk over het bloedvergieten maar terroriseren hun slachtoffers om westerse hulp te vragen. Het zou beter zijn als er in Nederland zou worden nagedacht wat ons politieke antwoord kan zijn aan de landen waar islamitische sektes de normen bepalen waaraan deze volkeren zich conformeren.

  Het is bittere noodzaak dat er voor de Koerden en Christenen in Iran, Irak, Turkije en Syrië in de huidige wereldconstellatie een consensus komt, en steun van de westerse machten aan huidige onderdrukkers beëindigt wordt. Het beleid van westen is een beschamend voorbeeld van psychopathische machtswillekeur, dat niet zelden ook gevallen van afschuwelijke mislukkingen met zich draagt en gevaarlijke tocht naar europa veroorzaakt. Europa mag niet meer de foutieve grenzen van Moslimlanden beschermen, maar streven naar een eerlijk verdeling. Iran heeft 12 miljoen Koerden aan de de grens die geen enkele recht hebben. Hoe kunnen EU leiders zonder de Koerden zo’n grote Iran democratiseren?. Turkije onderdrukt 22 miljoen Koerden en bovendien met de steun van dwaze EU leiders. Je kunt nog opmerken dat EU landen ook enthousiast aan hun eigen stoelpoten gezaagd hebben met deze beleid. Een astronomisch bedrag is erin over de balk gegooid en dat heeft er aan bijgedragen dat veel landen in een enorme crisis zijn komen te verkeren.
   
  Nederland heeft het recht zijn eigen cultuur te behouden en dient zich niet gedienstig neer te leggen bij middeleeuwse opvattingen die het westen eeuwen terug al heeft overwonnen. Evolutie is vooruitgang dan zet je de klok geen eeuwen terug door lieden te volgen die een verschrikkelijk “systeem” van onderdrukking/onderwerping aanhangen. Zolang Europa niets doet aan de expansie van de moslims/islam hier, zal heel Europa een kruitvat worden. Europese politici die voor Moslims en tegen eigen land zijn, zijn gewoon knettergek en onwetend.
  Het moet verboden worden dat mensen met een dubbele nationaliteit aan verkiezingen voor staatsposten meedoen. Alle kamerleden en staatsambtenaren met een dubbele nationaliteit moeten van hun stoel gezet worden. Het is niet normaal dat de agenten van Arabische koningen en Turkse staat in feite in de regering zitten. Het is niet loyaal en staat niet echt voor groot vertrouwen. Demografisch gezien worden allochtone groepen in Nederland in rap tempo steeds groter en hun invloed op de maatschappij steeds agressiever. Dat zal onmisbaar tegen autochtone Nederlanders werken, tegen de nationale cultuur en tradities. Maar de Nederlandse cultuur en mentaliteit staat al langere tijd onder zware druk en invloed van de islamitische achterlijkheid. Op deze manier is het snel afgelopen met de Nederlandse nationale identiteit over een paar generaties. Is dat wat wij allemaal willen?

  Op dit moment wil de regering de kwestie over de bouw van moskeeën en minaretten niet eens bekijken. Een in ons land gebruikelijke struisvogel politiek, uit angst voor islamitisch electoraat natuurlijk. Maar het wordt onvermijdelijk. Het is tijd om alle subsidies aan alle islamitische kantoren en centra afschaffen en personeel af laten vloeien. Er zijn al een duizend en een diverse islamitische instellingen van alle denkbare kaliber en richtlijnen. Toch mislukken al decennia lang alle inburgeringprogramma’s.
  Dankzij die instellingen blijven moslims een aparte bevolkingsgroep. Voor de keurige heropvoeding van straatjongeren, voor de veiligheid en terrorismebestrijding doen ze ook niets. Het is geen geheim dat moslimorganisaties veel geld van rijke islamlanden en geheime organisaties ontvangen. Het geld is niet voor verbetering van een inburgeringproces of een extra les Nederlands, maar vóór het produceren van islamslaven en versterking van islamisering van ons land en héél Europa.

  Alle Islamitische scholen moeten dicht. Het is geen democratie maar een puur zelf beschermende maatregel op basis van Natuur-wetten en gezond verstand: Europeanen met een antidemocratische mentaliteit en levensvisie opvoeden en ontwikkelen is een georganiseerd moordaanslag op de staat en volk.
   
  Met Vriendelijke groeten,
  R. Blicker
   
   
   

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*