Hard voor mensen in de zorg, of hart voor mensen in de zorg?

Media en politici praten al weken over de verkiezingsprogramma’s van de verschillende politieke partijen. Alle partijen roepen natuurlijk dat ze de beste plannen hebben voor Nederland. Maar pas deze week kwam de eerste lakmoesproef: de doorrekening van het Centraal Planbureau. Het CPB maakt onafhankelijke economische prognoses en analyses op basis van de verkiezingsprogramma’s.

Ik denk niet dat veel mensen het als hobby hebben om in zo’n cijferbrij te duiken. Maar ik heb me er dit weekend toch maar aan gezet. Want wat zouden de gevolgen zijn voor Nederlanders van onze plannen voor de zorg? Daar was ik erg benieuwd naar, na de vele gesprekken die ik daarover gevoerd heb met mensen op de markt en op andere plaatsen.

We hoopten als PvdA door ons programma voldoende geld vrij te kunnen maken om ervoor te zorgen dat er 2500 extra mensen in de zorg aan de slag konden. Volgens het CPB kunnen we zelfs 4000 extra paar handen aan het bed creëren dankzij onze voorstellen. En dat is hard nodig, als je ziet hoe met name in de verpleegzorg er veel te weinig tijd, mensen en geld zijn om op een respectvolle manier voor mensen te zorgen.

Ik kon mijn ogen dan ook niet geloven toen ik de cijfers van het CPB zag over de gevolgen van de plannen van de VVD. Hun bezuiniging van 1,25 miljard op de zorg is lager dan de beloofde twee miljard, maar de financiële woordvoerder van de VVD heeft al laten weten dat zij vinden dat er veel meer bezuinigd kan worden. De VVD wil minder zorg (!) geven in verpleeg- en verzorgingshuizen, thuiszorg, instellingen voor verstandelijk gehandicapten en instellingen voor psychiatrische patiënten. Zo besparen ze 750 miljoen euro. Hoe ze dit precies willen doen is onduidelijk. Als het aan de VVD ligt gaan mensen in het ziekenhuis een eigen bijdrage per ligdag betalen (‘hotelkosten’). Zieke mensen komen er dus nog slechter van af. Resultaat: 21.000 voltijdsbanen minder in de zorg! Dat is slecht voor de economie, de werkgelegenheid en vooral voor de vele mensen die van goede zorg afhankelijk zijn.

Ook het CDA grijpt hard in. Het CDA wil 4 miljard bezuinigen op de zorg. Dat is vier keer zoveel als in de afgelopen periode. Het CPB zegt dat slechts 500 miljoen bijeengehaald kan worden door efficiënter werken! Ook wil het CDA meer marktwerking in de zorg, wat veel geld zou opleveren. Maar het CPB waarschuwt nu al voor de risico’s voor de kwaliteit, en mogelijke faillissementen. Bovendien gaan ouderen en zieken in verpleeg/verzorgingshuizen betalen voor wonen, de was doen en maaltijden. Er gaan door het CDA minder mensen werken in de zorg, dat scheelt 4000 voltijdsbanen, terwijl de PvdA er 4000 bij creëert. Om de vier miljard aan bezuinigingen te halen zal het CDA ingrijpendere maatregelen moeten nemen, zegt het CPB. Een ‘herijking van het basispakket’ wordt al genoemd in het verkiezingsprogramma van het CDA. Dat zal in de praktijk neer moeten komen op het verder uitkleden van dat pakket. Er liggen dus nog veel meer harde maatregelen in het verschiet.

De PvdA kiest voor een duidelijke investering in de zorg. De komende jaren gaat er 8 miljard extra geld naar zorg. Er komt méér personeel in de verpleeghuizen, in de thuiszorg en de jeugdzorg. Daardoor worden wachtlijsten opgeheven, wordt een einde gemaakt aan schrijnende toestanden voor verwaarloosde ouderen en wordt overbelast personeel verlicht. Er komen vierduizend extra voltijdsbanen bij, zodat mensen de zorg krijgen waar ze recht op hebben. De pil en tandarts komen terug in het pakket. Tegelijk maken we geen overbodige kosten. We besparen door sober voorschrijfgedrag van geneesmiddelen. We zorgen ook dat ziekenhuizen en verpleeginstellingen efficiënter werken, en beperken de groei van de specialistentarieven. De lage nominale premie (400 euro) met een eerlijke inkomensafhankelijke premie maakt de zorgtoeslagen overbodig. Bovendien schaft de PvdA de no-claim af, zodat ziek niet meer betaalt voor gezond.

U denkt nu wellicht dat de PvdA geld uitgeeft dat er niet is. Het tegendeel is echter waar. Het CPB heeft uiteraard gekeken naar de algemene gevolgen van het totale pakket aan maatregelen dat de partijen nemen. En de conclusie over de PvdA is dat we zorgen voor gezonde overheidsfinanciën: de economie groeit én we lossen de staatsschuld af. In 2011 bereiken we een overschot van 1,0% op de overheidsbegroting. We houden dat jaar meer geld over op de begroting dan VVD en SP. Het CDA houdt slechts 0,1% meer over. De staatsschuld wordt met de PvdA-plannen met zes miljard euro per jaar verlaagd!

Zo laten we zien dat de PvdA Nederland voorbereid op een toekomst die op korte én lange termijn sterk en sociaal is!

This entry was posted in Politiek, Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*