Het Plan Waterman: op 1 lijn met de Deltawerken en Flevoland

De steeds verder afkalvende kuststrook is een typisch Delflands probleem. Al in 1795 begon het Hoogheemraadschap van Delfland met het aanleggen van de zogeheten “Delflandse Hoofden', strekdammen van basalt die loodrecht op de kust liggen. ,,Als kind word je al gewaarschuwd voor die dammen'', weet Waterman. ,,Ze zijn bedoeld om het zandtransport langs de kust af te remmen, maar veroorzaken tegelijkertijd een gevaarlijke stroming die het strand tussen twee dammen juist uitholt. Ze hebben, kortom, geen enkel nut en vormen een gevaar voor onbedachtzame zwemmers. Al die Delflandse Hoofden gaan vanaf 2008 onder het zand verdwijnen: archeologische vondsten voor een volgende generatie. Bij de realisatie van het eerste deel van de kustuitbreiding, de Van Dixhoorndriehoek bij Hoek van Holland, zijn al elf van deze strekdammen verdwenen en er is geen enkele noodzaak om ze opnieuw aan te leggen.''

De versterking van de Delflandse kust is onderdeel van het project Kustvisie Zuid-Holland. Daarin werden, behalve het zeewaarts verbreden van de kuststrook nog twee voorkeursoplossingen geboden: het verhogen van de duinen en het royaal zeewaarts verbreden van de kuststrook. Waterman: ,,Bij “royaal zeewaarts verbreden' zou de historische kustlijn van 1611 volledig zijn hersteld. Dat heeft uiteraard mijn voorkeur. Maar met het zeewaarts verbreden waarvoor nu is gekozen, ben ik voorlopig ook tevreden. Royaal verbreden kan altijd nog.''

“Kansen aan de Kust'
Watermans inzichten worden steeds breder gedragen. Tijdens het congres “Kansen aan de Kust' in september in Noordwijk presenteerde de commissie- Tielrooij het zogenoemde “Kustboekje, groeien naar kwaliteit'. ,,Waar ik jarenlang met soms veel oppositie maar ook met bijval voor heb gepleit, wordt nu in belangrijke mate gedeeld door een commissie die bestaat uit vertegenwoordigers van milieuorganisaties, bedrijfsleven, provincie Zuid-Holland, Hoogheemraadschap van Delfland, TU Delft, het ministerie van Verkeer en Waterstaat en de rijkslandschapsarchitect die in dienst is van VROM. Het denken staat niet meer stil en dat is echt belangrijk!

We gaan een nieuwe fase in van de Nederlandse waterbouw, die internationaal veel belangstelling trekt. De stemming op het congres was buitengewoon positief. Iedereen verlangt ernaar de kust een kwaliteitsimpuls te geven met netto natuurwinst. We gaan de kust in volle glorie herstellen!'' aldus Waterman.

This entry was posted in Politiek, Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*