Keihard de sociaalste!

De PvdA staat een ander kabinet voor ogen dan wat we de afgelopen vier jaar van CDA en VVD hebben gezien. De PvdA wil een socialer kabinet, dat niet alleen aandacht heeft voor de allerrijksten, maar ook voor al die mensen die het niet zo goed getroffen hebben. Mensen die elke dag keihard moeten werken om rond te komen. Mensen die een baan hebben, maar zodra ze onverhoopt werkloos worden direct in de problemen komen. Mensen die zekerheid willen, maar onder het beleid van CDA en VVD de onzekerheid alleen maar hebben zien groeien.

De kernwaarden van een kabinet waar de PvdA aan meedoet zijn: gelijke kansen voor iedereen, herstel van eerlijk delen en saamhorigheid. Met die kernwaarden en wederkerigheid als basis kan Nederland sterker en socialer worden. Wederkerigheid is van groot belang. Werken aan een betere samenleving vereist inspanning van zowel overheid als samenleving.

Concreet betekent dat het volgende: De PvdA biedt een baangarantie voor jongeren met een mbo-diploma, maar daar staat wel tegenover dat jongeren tot en met 27 jaar op school zitten of aan het werk moeten zijn. Een uitkering is er niet bij, tenzij ze door omstandigheden niet kunnen werken of niet naar school kunnen gaan. De PvdA biedt meer kansen door investeringen in het onderwijs, maar verlangt ook dat mensen die kansen pakken: we sturen spijbelrechters naar ouders en kinderen als dat noodzakelijk is. Ook geeft de partij een gulle uitkering aan mensen die recht hebben op bijstand, maar we pakken sociale fraudeurs keihard aan met lik-op-stuk beleid. We zorgen voor opvoedingsondersteuning en meer gezinscoaches, maar ouderen die hun kinderen niet goed verzorgen en hulp weigeren, worden desnoods gedwongen om mee te doen.

Ook biedt de PvdA steun aan nieuwkomers die willen emanciperen, maar we hebben geen enkele tolerantie voor aanvallen op homo’s of vrouwen zonder hoofddoek. Nieuwkomers worden hartelijk ontvangen, maar over vier jaar moet wel iedereen Nederlands spreken. We investeren bijna 2 miljard euro in het opknappen van de 140 probleemwijken in Nederland, en we stellen daar hoge boetes voor vandalisme en crimineel gedrag tegenover. Mensen die continu veel overlast geven worden desnoods gedwongen te verhuizen. We bieden 15.000 participatiebanen aan voor mensen die aan de kant staan. Banen als stadswacht, conciërge, klassenassistent of bijvoorbeeld in de zorg. Daar komt bij dat elke uitkeringsgerechtigde binnen een half jaar een baan of opleiding moet hebben. En om onze toekomst te waarborgen willen we dat Nederland de schoonste en meest efficiënte energievoorziening van Europa heeft in 2020. Dat betekent wel dat ook burgers en bedrijven zich in moeten spannen: bedrijven worden verplicht om duurzame energie te produceren en te besparen, burgers moeten zuinig zijn met hun energieverbruik.

Door deze gezamenlijke inspanning wordt Nederland veiliger, sterker en socialer. Neemt u die uitdaging aan op 22 november?

This entry was posted in Politiek, Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*